priemyselné, hospodárske a kancelárske budovy,
sklady, pozemky, horské hotely, penzióny, logistické centrá -       
obchodník s nehnuteľnosťami                                                                   
 
 kontakt:
+421 903 503 351
industrialreality@industrialreality.sk taiwan@industrialreality.sk

  • Diskrétne predaje, nájmy, kúpy nehnuteľností aj celých prevádzok a firiem vrátane priemyselných práv (ochranné známky, patenty, design).
  • Prevody finančných prostriedkov pomocou notárskych úschov a bankových akreditívov.
  • Poistenie nehnuteľností, prevádzok a technológií.
  • Zastupovanie pri vyhľadávaní vhodného investora, bankového úveru, leasingu nehnuteľností, dodávateľa priemyselných stavieb.
  Slovak
Taiwan
German
Russian
English
French
Italian
Spanish
Dutch
Hungarian
Polish
Danish
Ukrainian